... god til friluftsliv, overnatning og fest!

Generelt

Færdsel i vådområderne er forbudt. Der må ikke snittes i eller knækkes grene af levende træer og buske. Der må heller ikke fældes træer til brænde. Bygninger og inventar behandles på anstændig vis. Lad derfor være med at snitte i inventaret, tegne på væggene o.s.v. Færdsel i de omliggende skove skal ske efter gældende regler.

Vis hensyn til naboerne

Der er stor aktivitet på Mølkær året rundt – vis derfor hensyn til de mennesker, der bor i området. Al færdsel på naboens grund frabedes. Lad venligst være med at vende en bus på naboernes grund, idet de har legende børn og ikke skal have deres græsplæne mv. ødelagt af en tung bus. En bus kan godt vende inde på vores egen parkeringsplads. Klik her for at se et kort eller foto af området.

Parkering af biler

Alle køretøjer skal forblive på parkeringspladserne ved enten hovedbygningen eller evt. på den anden side af grusvejen. Kørsel og parkering på fodboldbanen er forbudt.

Senge og madrasser

Madrasserne må ikke fjernes fra sengene, og der skal altid anvendes lagen. Det gælder også selvom der soves i sovepose. Vores madrasser til alle 40 senge er ret nye.

Toilet og afløb

Hygiejnebind, tamponer, vat mm. stopper toiletterne til. Benyt affaldsspanden. Tilkald af slamsuger foregår på lejers regning.

Affald

Alt affald puttes i affaldscontainerne på parkeringspladsen.

Rafter og brænde

Der findes rafter i raftestativet ved parkeringspladsen. Der må ikke saves eller slås søm i rafterne. De må heller ikke bruges som brænde eller anvendes til brobygning i vådområderne. Rafterne må kun anvendes til almindelige spejderaktiviteter
Brænde til brændeovnen skal medbringes af lejer. Dog må eventuelt forefindende brænde placeret i redskabsskuret gerne anvendes af lejer.
Beplantningen eller dele heraf må ikke anvendes som brænde.

Brug af åben ild

Der må kun bruges åben ild i brændeovnen, i bålhyttens bålsted eller evt. på bålspladsen ved enden af sovebygningen. Ekstra bålsteder må kun anlægges efter nærmere aftale. I redskabsskuret forefindes branddasker til ildbekæmpelse.