... god til friluftsliv, overnatning og social sammenkomst!

Vis hensyn til naboerne

Vis hensyn til de mennesker, der bor i området. Undgå høj musik og støj udenfor. Al færdsel på naboens grund frabedes. Undlad at vende en bus på naboernes grund, idet de har legende børn og ikke skal have græsplæner mv. ødelagt af en tung bus. En bus kan vende inde på vores egen P-plads. Klik her for at se et kort eller foto af området.

Parkering af biler

Alle køretøjer skal forblive på parkeringspladserne ved hovedbygningen eller på den anden side af Mølkærvej. Kørsel og parkering på boldbanen er forbudt.

Generelt udenfor

Færdsel i vådområderne er forbudt. Der må ikke snittes i eller knækkes grene af levende træer og buske. Der må heller ikke fældes træer til brænde. Bygninger og inventar behandles på anstændig vis. Færdsel i de omliggende skove skal ske efter gældende regler.

Senge og madrasser

Madrasserne må ikke fjernes fra sengene, og der skal altid anvendes lagen. Det gælder også selvom der bruges sovepose. Vores madrasser til alle 40 senge er ret nye. Lad være med at snitte i inventaret, tegne på væggene o.s.v. 

Toilet og afløb

Hygiejnebind, tamponer, vat mm. stopper toiletterne til. Benyt affaldsspanden. Tilkald af slamsuger foregår på lejers regning.

Affald

Alt affald puttes i affaldscontainerne på parkeringspladsen. Kaffegrums og rester af grønsager må lægges i kompostbeholderen.

Rafter og brænde

Der findes rafter i raftestativet på boldbanen. Der må ikke saves eller slås søm i rafterne. De må heller ikke bruges som brænde eller anvendes til brobygning i vådområderne. Rafterne må kun anvendes til almindelige spejderaktiviteter
Brænde til brændeovnen skal medbringes af lejer. Dog må eventuelt forefindende brænde placeret i redskabsskuret gerne anvendes af lejer.
Beplantningen eller dele heraf må ikke anvendes som brænde.

Brug af åben ild

Der må kun bruges åben ild i brændeovnen, i bålhyttens bålsted eller evt. på bålpladsen ved shelterne. Ekstra bålsteder må kun anlægges efter nærmere aftale. I redskabsskuret er der en branddasker til udendørs ildbekæmpelse.

 

-->